Fysikaalisia hoitopalveluita vuodesta 1998
Soita 08 784 0070
Varaa aika
Auron-logo

Palvelut

Fysioterapia

Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tuntemiseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan/potilaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään.

Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia.Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede, jonka kiinnostuksen kohteena on ihmisen toimintakyky ja liikkuminen sekä erityisesti toiminnan heikkeneminen ja häiriö. Fysioterapiassa sovelletaan monen muun tieteenalan tutkimusta ja tietoa.

fysio1
 
teippaus
arpi2
arpi1
 

Akupunktio

Länsimainen akupunktio keskittyy tuki- ja liikuntaelinten kiputilojen hoitoon. Niskavaivat, raajakiputilat, selkäongelmat ja lukemattomat muut kipuoireet lievittyvät ammattilaisen hoidossa. Akupunktiota voidaan antaa yksittäisenä hoitona, mutta usein akupunktioon perehtynyt terapeutti käyttäää akupunktiota yhdistettynä muuhun fysioterapiaan.

Akupunktion vaikuttavuus perustuu elimistön kipuvälittäjäaineiden tuoton aktivoimiseen sekä hermoston rauhoittamiseen. Akupunktiossa aktivoidaan kehon oma paranemisprosessi ja asiakas voi palata kivuttomana ja rentoutuneen normaaliin elämäänsä. Kun kipua on saatu hoidettua, myös aktiiviseen fysioterapiaan palaaminen onnistuu nopeammin.

Akupunktiota suositellaan otettavaksi hoitosarjana, sillä reagoiminen hoitoon on yksilöllistä. Yleensä jo ensimmäisen kerran jälkeen asiakas saa hoidosta vasteen, mutta viidessä kerrassa varmuus hoidon tehokkuudesta tulee viimeistään esille.

Akupunktiohoito tuotiin Suomeen jo 1970-luvulla ja sen jälkeen se on hiljalleen vakiinnuttanut paikkansa tehokkaana ja turvallisena kivunhoitona.

 

Bobath-lähestymistapa kuntoutuksessa

NDT (Neurodevelopmental Treatment), Bobath -terapia on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa. NDT, Bobath -lähestymistavan loivat 1940-luvulla Lontoossa lääkäri Karel Bobath ja hänen vaimonsa, fysioterapeutti Berta Bobath.

NDT, Bobath -lähestymistapa kuntoutuksessa tarkoittaa tapaa analysoida ja tulkita yksilön liikkumiseen, toimintakykyyn ja kommunikointiin liittyviä kykyjä ja haasteita, jotka aiheutuvat neurologisen sairauden tai vamman aiheuttamasta poikkeavasta lihasjänteydestä. NDT, Bobath -lähestymistavalla ratkaistaan havaittuja pulmia sekä terapiatilanteissa että yksilön elinpiirissä.

NDT, Bobath -terapian tavoitteena on poikkeavan lihasjänteyden ja yksipuolisten liikemallien aiheuttamien, yksilön toimintakykyä rajoittavien tekijöiden väheneminen, jotta yksilön olisi mahdollista toimia painovoimaa vastaan eri asennoissa ja tilanteissa. Näin liikkumiskyky monipuolistuu, havaintomotoriikka kehittyy, ja toimintakyky edistyy.

NDT, Bobath -terapiassa on keskeistä se, että yksilön ongelmanratkaisukyky kehittyy, hän rohkaistuu liikkumaan, ja kyky toimia mahdollisimman normaalisti lisääntyy keskushermostovauriosta huolimatta. Tämä ei ole mahdollista, jos yksilö käyttää harvoja asentoja ja liikkuu yksipuolisesti, tai liikkeet ovat yksipuolisia, tai liikkeen säätely on vaikeaa. Yksilön lihasjänteyteen voidaan vaikuttaa monella tavalla, ja näin ihmisen mukautuminen liikutteluun ja kyky itse liikkua helpottuvat.

Lähde:(http://www.ndt-yhdistys.fi)

 

MST -terapia

MST eli manuaalinen selkäterapia on erikoisala, joka keskittyy fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen sekä hoitoon. Hoitomuotona käytetään pehmyt- kudoskäsittelyä, mobilisaatiota ja manipulaatiota. Hoitojen tehostamiseksi voidaan käyttää myös kylmä- ja lämpöhoitoja, sähköhoitoja