Palvelut

Fysioterapia

Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tuntemiseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan/potilaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään.

Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia.Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede, jonka kiinnostuksen kohteena on ihmisen toimintakyky ja liikkuminen sekä erityisesti toiminnan heikkeneminen ja häiriö. Fysioterapiassa sovelletaan monen muun tieteenalan tutkimusta ja tietoa.

Akupunktio

Länsimainen akupunktio keskittyy tuki- ja liikuntaelinten kiputilojen hoitoon. Niskavaivat, raajakiputilat, selkäongelmat ja lukemattomat muut kipuoireet lievittyvät ammattilaisen hoidossa. Akupunktiota voidaan antaa yksittäisenä hoitona, mutta usein akupunktioon perehtynyt terapeutti käyttäää akupunktiota yhdistettynä muuhun fysioterapiaan.

Akupunktion vaikuttavuus perustuu elimistön kipuvälittäjäaineiden tuoton aktivoimiseen sekä hermoston rauhoittamiseen. Akupunktiossa aktivoidaan kehon oma paranemisprosessi ja asiakas voi palata kivuttomana ja rentoutuneen normaaliin elämäänsä. Kun kipua on saatu hoidettua, myös aktiiviseen fysioterapiaan palaaminen onnistuu nopeammin.

Akupunktiota suositellaan otettavaksi hoitosarjana, sillä reagoiminen hoitoon on yksilöllistä. Yleensä jo ensimmäisen kerran jälkeen asiakas saa hoidosta vasteen, mutta viidessä kerrassa varmuus hoidon tehokkuudesta tulee viimeistään esille.

Akupunktiohoito tuotiin Suomeen jo 1970-luvulla ja sen jälkeen se on hiljalleen vakiinnuttanut paikkansa tehokkaana ja turvallisena kivunhoitona.

Manuaalinen selkäterapia

MST eli manuaalinen selkäterapia on erikoisala, joka keskittyy fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen sekä hoitoon. Hoitomuotona käytetään pehmyt- kudoskäsittelyä, mobilisaatiota ja manipulaatiota. Hoitojen tehostamiseksi voidaan käyttää myös kylmä- ja lämpöhoitoja, sähköhoitoja

Äitiysfysioterapia

Äitiysfysioterapia on kokonaisvaltaista ennaltaehkäisevää tai kuntouttavaa fysioterapiaa, jonka tavoitteena on edistää raskaana olevien ja synnyttäneiden naisten terveyttä ja hyvinvointia. Äitiysfysioterapiassa ohjaus, neuvonta ja kuntoutus pohjautuu tutkittuun tietoon ja kliiniseen kokemukseen.

Äitiysfysioterapeutti on terveydenhuollon ammattilainen, joka on erikoistunut:

Tervetuloa huoltamaan kehoa!